Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2017/2018:


Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Termin

mgr inż. Marta Banaś

Konsultacje ogólne z przedmiotów zawodowych 


mgr Ewa Bar Poradnictwo pedagogiczne zgodnie z potrzebami

mgr. inż. Piotr Binduga

Konsultacje ogólne z eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów

zgodnie z potrzebami

mgr inż. Joanna Bułat

Konsultacje z przedmiotów zawodowych

 

mgr Anita Drzał

Konsultacje ogólne z historii i WOS-u

zgodnie z potrzebami
Opieka nad samorządem szkolnym (konsultacje w sprawie komkursów, olimpiad i in.) zgodnie z potrzebami

 mgr Alicja Kot

Konsultacje dla maturzystów z języka angielskiego


mgr Eliza Kozdrańska

Zajęcia sportowe (siatkówka)


mgr Małgorzata Puzanowska

Konsultacje ogólne z biologii i chemii

zgodnie z potrzebami

mgr Katarzyna Stęchły

Konsultacje ogólne z języka angielskiego


 

 mgr inż. Marta Straub


Konsultacje ogólne
z geografii i roślin ozdobnych


Kółko florystyczne


 

 

mgr Ewelina Surowiec


 Konsultacje  z języka niemieckiego dla maturzystów


 

Doradztwo zawodowe


mgr Ewa Syrylak

Konsultacje dla maturzystów
z matematyki


mgr Małgorzata Wanat

Konsultacje dla maturzystów z języka polskiego


mgr inż. Magdalena Zając Konsultacje ogólne z ochrony środowiska i ekologii