http://zsaerasmusplus2015.wix.com/kreatywnametodyka


 Nasi nauczyciele w programie Erasmus +

Od  6 do 17 lipca 2015 nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie - Alicja Kot i Katarzyna Stęchły -  uczestniczyły w kursie metodycznym „TEL – Technology Enhanced Learning”, który odbył się w instytucji szkoleniowej ETI – Executive Training Institute, mieszczącej się w St. Julian’s na Malcie. Szkolenie było jednym z działań przewidzianych w projekcie „Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych”. Nasza szkoła realizuje projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Udział w kursie na Malcie, gdzie jednym z dwóch oficjalnych języków jest język angielski, umożliwił naszym nauczycielkom podniesienie poziomu umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu efektywnego wykorzystania ich w procesie dydaktycznym, a także usprawnił kompetencje językowe.

Szkolenie przybliżyło uczestnikom problematykę obsługi różnorodnych narzędzi technologicznych. Kurs składał się z zajęć ściśle praktycznych, mających na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się programami multimedialnymi, projektowania stron internetowych, webquestów, ćwiczeń interaktywnych, narzędzi komunikacyjnych typu serwis internetowy Wiki, dziennika sieciowego – blog, itp. oraz  sposobów ich zastosowania w kontekście edukacyjnym, podczas zajęć lekcyjnych i poza nimi w celu zaangażowania uczniów .

Zajęcia szkoleniowe odbywały się w 13-osobowej  grupie nauczycieli z Polski, Włoch i Holandii. Wiąże się to 
z możliwością nawiązania współpracy w celu skorzystania z programów typu  eTwinning oraz zweryfikowania własnych metod nauczania i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Ponadto konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim podczas pobytu na Malcie wpłynęła pozytywnie na doskonalenie umiejętności językowych.

Pobyt na Malcie nie ograniczał się tylko do szkolenia, ale był świetną okazją do poznania bogactwa kulturowego 
i historycznego tego kraju. Program szkolenia obejmował również wycieczki kulturoznawcze i udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Wizyta w Vallettcie - stolicy Malty oraz Mdinie – dawnej stolicy stanowiła niesamowite doświadczenie i pozostawiła wrażenie zwiedzania muzeum pod gołym niebem. Będąc na Malcie nie można było odmówić sobie udziału w tradycyjnym odpuście parafialnym, zwanym „festą”, który jest obchodzony na cześć świętego patrona danej parafii. Przygotowania do tej uroczystości trwają nawet tydzień.

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń organizowanych w ramach programu Erasmus+. Dla każdego nauczyciela jest to ogromna szansa na poszerzenie swoich kontaktów zawodowych i zastosowanie w dydaktyce nowych, bardziej kreatywnych i efektywnych metod nauczania. Zobacz film....    eTwinning w ZSA

logo

Program eTwinning http://www.etwinning.pl to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę europejskich szkół za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się materiałami dydaktycznymi  oraz informacjami dotyczącymi własnych krajów wykorzystując media elektroniczne. Nauka odbywa się w warunkach atrakcyjnych, motywujących do  ciekawych zadań. Poprzez  interesujące działania program eTwinning angażuje uczniów w proces edukacyjny, promuje tolerancję wobec innych kultur. Uczniowie mają dostęp do platformy TwinSpace, aby mogli na bieżąco dowiadywać  się
o pracy swoich kolegów.

Nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning w listopadzie 2015 roku . Nauczyciele – koordynatorzy projektu znaleźli szkołę partnerską w Grecji. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o celach, działaniach
i spodziewanych rezultatach współpracy. Uczniowie zaprojektowali i wykonali plakat promujący program. Następnie przystąpili do pracy nad wieloma ciekawymi projektami:

1.      Prezentacje promujące kulturę, tradycje i zwyczaje mieszkańców Polski i Grecji.

2.      Organizacja Dnia Kultury Polskiej i Greckiej w obu szkołach oraz przygotowanie filmu przedstawiającego ciekawe elementy tradycji, kultury i obyczajów obu krajów. Zamieszczenie filmów na platformie TwinSpace.

3.      Udział uczestników projektu w forum internetowym, gdzie uczniowie i nauczyciele projektu będą dzielili się doświadczeniami, użytecznymi wskazówkami i komentarzami.

Podsumowując, cele programu to:

1. Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tolerancji wobec innych.

2. Zwiększenie znajomości zwyczajów, tradycji i kultury krajów europejskich.

3. Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i języków obcych.

4. Doskonalenie umiejętności ICT.

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli.

6. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

plakat


 

Szczegółowe informacje na:

 http://zsaerasmusplus2015.wix.com/kreatywnametodyka