Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie przedwczesnej rezygnacji z edukacji

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości realizuje projekt: "Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie przedwczesnej rezygnacji z edukacji" realizowany ze środków POWER (Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Dowiedz się więcej...

eTwinning w ZSA

 


Program eTwinning http://www.etwinning.pl to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę europejskich szkół za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się materiałami dydaktycznymi  oraz informacjami dotyczącymi własnych krajów wykorzystując media elektroniczne. Nauka odbywa się w warunkach atrakcyjnych, motywujących do  ciekawych zadań. Poprzez  interesujące działania program eTwinning angażuje uczniów w proces edukacyjny, promuje tolerancję wobec innych kultur. Uczniowie mają dostęp do platformy TwinSpace, aby mogli na bieżąco dowiadywać  się
o pracy swoich kolegów.

Nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning w listopadzie 2015 roku . Nauczyciele – koordynatorzy projektu znaleźli szkołę partnerską w Grecji. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o celach, działaniach
i spodziewanych rezultatach współpracy. Uczniowie zaprojektowali i wykonali plakat promujący program. Następnie przystąpili do pracy nad wieloma ciekawymi projektami:

1.      Prezentacje promujące kulturę, tradycje i zwyczaje mieszkańców Polski i Grecji.

2.      Organizacja Dnia Kultury Polskiej i Greckiej w obu szkołach oraz przygotowanie filmu przedstawiającego ciekawe elementy tradycji, kultury i obyczajów obu krajów. Zamieszczenie filmów na platformie TwinSpace.

3.      Udział uczestników projektu w forum internetowym, gdzie uczniowie i nauczyciele projektu będą dzielili się doświadczeniami, użytecznymi wskazówkami i komentarzami.

Podsumowując, cele programu to:

1. Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tolerancji wobec innych.

2. Zwiększenie znajomości zwyczajów, tradycji i kultury krajów europejskich.

3. Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i języków obcych.

4. Doskonalenie umiejętności ICT.

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli.

6. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

 

Szczegółowe informacje na:

 http://zsaerasmusplus2015.wix.com/kreatywnametodyka