Dyrektor

mgr inż. Krystyna Gutowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018


mgr inż. Krystyna Gutowska - podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, kosztorysowanie

mgr Ewa Syrylak - matematyka, fizyka, informatyka

mgr inż. Marta Banaś - urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, pracownia urządzania terenów zieleni, ochrona i kształtowanie krajobrazu, zajęcia praktyczne

mgr Ewa Bar - pedagog

mgr inż. Piotr Binduga - eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów, zajęcia praktyczne

mgr inż. Joanna Bułat - podstawy projektowania architektury krajobrazu, zajęcia praktyczne

mgr Anita Drzał - historia, WOS, WOK, bibliotekarz

mgr Alicja Kot - język angielski

mgr Eliza Kozdrańska - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Puzanowska - biologia, chemia

mgr Katarzyna Stęchły - język angielski

mgr inż. Marta Straub - geografia, rosliny ozdobne, zajęcia praktyczne

mgr Ewelina Surowiec - język niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Wanat - język polski

ks. mgr Stanisław Zagórski - religia

mgr inż. Magdalena Zając - stan i zasoby środowiska, monitoring środowiska

 

Pracownicy niepedagogiczni

Pani Marta Mazur - główna księgowa

Pani Grażyna Marcicka - sekretarka

Pani Lucyna Bednarz - specjalista do spraw zatrudnienia i płac

Pan Ryszard Kubas - konserwator techniczny

Pani Agnieszka Miąsik - konserwator powierzchni płaskich