Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 1

wchodzi w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.


W roku szkolnym 2019/2020 młodzież kształcić się będzie w zawodzie:

 • ogrodnik.


Ogrodnik

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt z produkcją roślin, uprawiać kwiaty, krzewy i drzewa, dbać o tereny zieleni, zakładać małe i duże ogrody, rabaty kwiatowe, szkółki roślin ozdobnych, a także obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w ogrodnictwie.

Uczniowie tego kierunku w swojej pracy łączą wiedzę ogrodniczą (uprawiając i pielęgnując warzywa, owoce oraz rośliny ozdobne) z handlową (kalkulując koszty produkcji i przygotowując sprzedaż). Ogrodnik to zawód poszukiwany na obecnym rynku pracy w związku z dynamicznym rozwojem branży ogrodniczej w terenach miejskich.


Informacje dodatkowe

W programie  kształcenia bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T,  przygotowujący ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w przedsiębiorstwach ogrodniczych,
w gospodarstwach ogrodniczych prowadzących produkcję integrowaną oraz w gospodarstwie szkolnym.
Uczeń ma możliwość nauki florystyki podczas zajęć dodatkowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1. RL. 05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych,
 • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą.


Ogrodnik znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych, kwiatów, warzyw, roślin sadowniczych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się pielęgnacją ogrodów czy publicznych terenów zieleni,
 • sklepach ogrodniczych,
 • kwiaciarniach i firmach zajmujących się dekoracjami roślinnymi, bukieciarstwem i florystyką,
 • gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych,
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych,wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • własnych indywidualnych  gospodarstwach ogrodniczych, np. plantacjach, sadach, szkółkach roślin ozdobnych oraz kwiaciarniach i firmach wykonującychdekoracje roślinne.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 

Historia szkoły w pigułce

    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości jest szkołą mającą ponad 100-letnią historię i ogromne tradycje. Szkoła wybudowana została na początku XX wieku, pierwszy dzwonek rozbrzmiał w roku 1906. Technikum w Zespole Szkół istnieje od roku 1952. Absolwenci naszej szkoły pracują i zajmują kierownicze stanowiska w wielu instytucjach administracji samorządowej i państwowej oraz związanych z agroprzedsiębiorczością. Wielu prowadzi z powodzeniem własne firmy.
    Szkoła usytuowana jest atrakcyjnie w bogatym w starodrzew kompleksie ogrodowo-parkowym. Szata roślinna parku i ogrodu szkolnego obfituje w ciekawe gatunki i odmiany drzew oraz krzewów
i roślin ozdobnych krajowych i zagranicznych. Jest to ulubione miejsce wypoczynku naszych uczniów
i baza do kształcenia praktycznego architektów krajobrazu.
Szkoła była zawsze widoczna
w środowisku lokalnym. Od zarania swego istnienia wysoko oceniano ją za dużą aktywność oświatową, społeczną i kulturalną.
Tradycją szkoły jest wychowanie patriotyczne, wyrabianie szacunku i miłości do Ojczyzny i "małych ojczyzn", kultywowanie tradycji, kształtowanie postaw szacunku do pracy, działalność charytatywna uczniów.
    Mury naszej szkoły opuściło wiele pokoleń absolwentów. Tradycją rodzinną wielu z nich stało się posyłanie swoich dzieci właśnie do tej szkoły, którą zawsze wspominają życzliwie i z sentymentem.