Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

1. Rekrutacja na kursy i szkolenia dla uczniów ZSA - ogłoszenie