XIII Liceum Ogólnokształcące

Innowacje pedagogiczne:
- Sport i turystyka sposobem na życie
- Przysposobienie wojskoweSport i turystyka sposobem na życie

     Innowacja polega na zwiększeniu ilości wycieczek krajoznawczych, pieszych wędrówek po górach, rajdów rowerowych, terenowych gier, wykładów, pogadanek, jak również wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ze sportu. Celem innowacji jest zwrócenie szczególnej uwagi w procesie dydaktycznym na wielką wagę kształtowania postaw prozdrowotnych. Kultura fizyczna to niezbędny składnik na drodze do aktywnego,
a więc również zdrowego trybu życia. Człowiek świadomy tego faktu dba o zdrowie własne i wpływa na otoczenie.


     Krajoznawstwo i turystyka mają młodemu człowiekowi pozwolić poznać jego ojczyznę, jej historię, kulturę, dzięki czemu można kształtować postawy patriotyczne oraz postawy odpowiedzialności społecznej za kraj ojczysty.     W klasie liceum o innowacji: Sport i turystyka sposobem na życie będzie realizowany rozszerzony program geografii. Rozszerzone zostaną również treści nauczania na lekcjach języka angielskiego o terminologię
i konwersację turystyczną, geograficzną i sportową.


Przysposobienie wojskowe

    Innowacja polega na wprowadzeniu zajęć z przysposobienia wojskowego, które będą prowadzone na terenie szkoły oraz w Jednostce Wojskowej 3841 przez jej pracowników. Ponadto w okresie wiosennym organizuje się obozy szkoleniowe w warunkach poligonowych.
    Warunki panujące na rynku pracy powodują zwiększone zainteresowanie kształceniem paramilitarnym na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Wprowadzenie innowacji w zakresie edukacji obronnej ma szereg pozytywnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych zarówno na młodzież, jak i na dorosłych.
    Działania takie zmieniają dotychczasowe przyzwyczajenia, kształtują ludzi twórczych i aktywnych. Taki też model i wizerunek absolwenta chcemy osiągnąć. Zakładamy też, że w przyszłości efektem naszej pracy będzie pełniejsze dokonanie przeobrażeń w zakresie edukacji obronnej naszej młodzieży i przygotowanie jej do pełnienie ról jako przyszłych członków społeczności lokalnych, potrafiących w sposób racjonalny zachować się w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych oraz aktywnie uczestniczyć w różnorodnych przedsięwzięciach realizowanych przez organy administracji państwowej, samorządy i organizacje społeczne.


Ostatni obóz wojskowy w Trzciańcu

„Z Trzciańca jutro już ruszamy, do Rzeszowa powracamy.

Obóz szybko minął nam, za to dziękujemy Wam.

Boście dla nas przyjechali i się tu napracowali.

Pan porucznik z nami biegał, lubił, gdy mu oddział śpiewał,

wszystko pięknie zaplanował i porządku przypilnował.

Opek, maska, hełm i gnat - to był nasz caluśki świat.

Punkty w lesie pochowali, wszystkie żeśmy odszukali.

Chlapu, chlapu, chlapu, chlap, zmokliśmy jak stary cap…

Na strzelnicy cel i pal, każdy dychę strzelić chciał.

I bawiliśmy się spoko, oglądając Euro - koko(…)”

     Tą piosenką uczniowie klasy II LO żegnali w czwartek (10 czerwca) żołnierzy z I Kompanii 21. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, którzy w dniach 11-15 czerwca przeprowadzili ich szkolenie poligonowe w OSG w Trzciańcu. Tygodniowy plan szkolenia zaplanował i czuwał nad jego realizacją porucznik Rafał Foryś. Wraz z nim na miejsce przybyło 12 wojskowych, którzy każdego dnia, bez względu na warunki atmosferyczne, doskonalili różnorodne umiejętności swoich podopiecznych i dbali o ich bezpieczeństwo.
W planie szkolenia znalazły się m.in. następujące tematy:

  1. Orientowanie się w terenie wg mapy.
  2. Podstawowe rodzaje i zasady prowadzenia działań taktycznych.
  3. Wykonywanie zabiegów medycznych ratujących życie.
  4. Praca na cyfrowych radiostacjach małej mocy.
  5. Wykonywanie obiektów fortyfikacyjnych w ramach rozbudowy stanowiska oporu drużyny, załogi, obsługi.
  6. Marsz na azymut.
  7. Strzelanie z karabinka pneumatycznego na celność i skupienie.
  8. Zawody użyteczno - bojowe.
  9. Działanie drużyny w obronie i natarciu w terenie zurbanizowanym.
  10. Atletyka terenowa.

     Czas spędzony w Trzciańcu, podobnie jak w zeszłym roku, wypełniony był wysiłkiem fizycznym i intelektualnym, zdrową rywalizacją, śmiechem, radością z osiąganych sukcesów, ale także czasem gorzkim smakiem porażek lub niezaspokojonych ambicji. Wszystkie te emocje na bieżąco studził spływający strugami deszcz, który wiernie towarzyszył nam przez trzy dni szkolenia. Mimo niesprzyjającej aury, humory wszystkim uczestnikom dopisywały i szczęśliwi, choć  zmęczeni, powrócili do Rzeszowa.

            Pobyt w OSG w Trzciańcu zakończył się egzaminem sprawdzającym doskonalone umiejętności. Uczniowie oceniani byli zarówno grupowo, jak i indywidualnie. W marszu na azymut miejsce pierwsze zajęli Klaudia Mocha i Maciej Burak. W zawodach użyteczno - bojowych na podium uplasowali się kolejno: Angelika Chom (I miejsce), Barbara Mendoń (II miejsce) i Krzysztof Kusz (III miejsce). Ponadto, porucznik Rafał Foryś przyznał trzy wyróżnienia. Tytuł „Wzorowego Piechura” zdobyły: Barbara Mendoń i Angelika Chom, „Wzorowym Strzelcem” został Patryk Kunysz, a miano „Wzorowego Tropiciela” przypadło Klaudii Mosze i Maćkowi Burakowi. Dodatkową atrakcją zakończonego już ostatniego obozu wojskowego była wizyta majora Rafała Iwanka oraz dowódcy kompanii Janusza Pająka, którzy towarzyszyli nam w czasie pożegnalnego ogniska i osobiście gratulowali młodym adeptom sztuki żołnierskiej zdobytych wyróżnień.
     Historia klas wojskowych w naszej szkole powoli dobiega końca, a wraz z nią w zapomnienie odchodzą chwile spędzone przez naszych uczniów i nas samych jako nauczycieli i opiekunów w OSG w Trzciańcu. Miejsce to jest i będzie zawsze dla nas, którzy doświadczyliśmy jego atmosfery, symbolem niesamowitości, tajemnicy, walki z własnymi słabościami czy też odkrywania samych siebie i swoich możliwości. I choć czas niebawem dokona zniszczeń w naszej pamięci, zacierając tak wyraźne dziś wspomnienia, zawsze z sentymentem będziemy przywoływać tamte chwile, a przede wszystkim ludzi, którzy rok po roku tworzyli magiczny klimat tamtego koszarowca.